promosyon urunleri


Yukarıda resimde yer alan ürünlerde dahil olmak üzere 400'ü aşkın ürün çeşidimizle müşterilerimize baskılı eşantiyon ürünleri hazırlamaktayız. İstediğiniz promosyon ürünleri için sag ve sol bloklarda bulunan kategorileri inceleyip, ürün modellerimizi görebilirsiniz.
Promosyon kalem üzerine tampon baskı yapılır. 2015 yılbaşı promosyonlarında en çok yaptırılan ürün kalem ve ajandadır.

Firmamız yaz sezonu sebebiyle şapka ve tişört baskı alanında siz değerli müşterilerimize hızlı ve kaliteli hizmet sağlamaktadır. Firmamız Topkapı Cevizlibağ bölgesinde bulunmaktadır, bu sayede reklam firmalarının kolaylıkla ulaşabileceği yerdeyiz. Yazın gelişiyle açık alan etkinlikleri, açılışlar ve tanıtım toplantılarında çokça kullanılan şapka ve tişört konusunda kaliteli ve ucuz fiyatlar sunmaktayız. Birinci model olan ayrı ama eşit işlevler modelinde; halkla ilişkiler ve pazarlama, hedeflerine güçlerini ayrı ayrı kullanarak ulaşmaya çalışırlar. Pazarlama, karlı bir biçimde müşteri ihtiyaçlarını tanımlamak ve bunları gidermek için çalışırken. Halkla ilişkiler, kurumun başarısı için hedef kitlelere yönelik çalışarak gerekli ortamı sağlamaktadır.

Bu modelde halkla baskılı kalem fonksiyonu, pazarlamayı kontrol etmekte ve pazarlama halkla iliskiler karşısında alt düzeyde görülmektedir. Halkla ilişkilerin kurum üzerinde hedeflere ulasmada önemli etkileri bulunmaktadır. Kuruluşun hedef kitleler tarafından nasıl algılandıgının büyük önem taşıdığı kuruluşlarda halkla ilişkiler ön plana çıkmaktadır. Çeşitli halk gruplarıyla olan iliskiler içerisinde tüketicilerin tatmin edilmesi kadar diğer grupların da en iyi şekilde tatmin edilmesinin aynı öneme sahip oldugu kuruluşlarda halkla ilişkiler pazarlama üzerinde ağırlıklı bir rol üstlenmektedir.

Üçüncü model olan pazarlamanın ağır bastığı işlevler baskı fiyatları modelinde; pazarlama amaçlı halkla ilişkilerin kontrolünü elinde tutuyor. Halkla ilişkiler, pazarlamanın hedeflerine göre hareket etmektedir. Halkla ilişkiler, ürün ve hizmetlerin pazarlanmasını kolaylaştırdığı ve pazarlama işlevlerinin ihtiyaçlarını karşılamak için varolduğu düşünülür.Bütünleşik pazarlama iletişimi, kavram olarak 90‟lı yıllarda kullanılmaya başlanmış. Tüketici bağlılığı yaratılması, güven duyulması adına ürün ve hizmet hakkında bilgi içeren tüm kaynakların birlikte yönetilmesi olarak anılabilir. Halkla ilişkiler ise, bütünleşik toptan şapka ve tişört pazarlama iletişimi içinde güven oluşturabilecek temel araç olarak düşünülmelidir . Bütünleşik pazarlama iletişimi programında, tek sesliliği sağlayacak mesajlar, amaca, mesaja ve hedef kitlenin özelliklerine uygun kanallar ile en uygun zamanda hedef kitleye iletilir. Kanallar ve mesajlar arasındaki tutarlılık ve işbirliğinin yarattığı sinerjinin sonucunda iletişim çalışması daha etkili ve verimli olur. Bu nedenle t-shirt baskısı bütünleşik pazarlama iletişiminin geleneksel tutundurma çalışmasına oranla çok daha etkin olduğunu söylemek mümkündür.

Bütünleşik pazarlama iletişiminde, satış merkezli iletişim stratejileri yerine, müşterileri merkeze alan bir strateji uygulanmaktadır. Kurumla müşteriler şapkaya ve tişörte baskı arasında çift yönlü bir iletişim vardır. Bu yeni yaklaşım, tüketiciyi satın almaya doğru davranışsal olarak harekete geçiren ve müşteri sadakati sağlayan, tüketici ve muhtemel tüketicinin maruz bırakıldığı ürün/hizmet hakkında tüm bilgi kaynaklarını yönetme ve yürütme süreci olarak tanımlanmaktadır. Bütünleşik pazarlama iletişimi müşterilerle ilgili olan tüm iletişim araçlarından faydalanmaktadır. Bütünleşik pazarlama iletişim süreci, müşteri ile başlamakta ve ikna edici iletişim programlarıyla devam etmektedir. Bütünleşik pazarlama iletişimi, reklam, halkla ilişkiler, satış geliştirme, doğrudan pazarlama, kişisel satış, ticari fuarlar, satış noktası iletişimi uygulamalarının birbirleriyle uyumlu bir şekilde yürütme süreci olarak kabul edilmektedir.
promosyon ikitelli promosyon firmaları